Trädgårdsjord E 0717

Trädgårdsjord E 0717

hasselforsgarden.jpgHasselfors trädgårdsjord E 0717
Speciella växtbäddar enligt anläggnings-AMA.
En mullrik, lucker och rotogräsfri jord.

Den naturgödslade jorden är kalkad och och gödslad med organiskt gödsel.
Användningsområde: För plantering av perenner, prydnadsgräs, buskar och träd.