Frilandsjord E 0727

Frilandsjord E 0727

hasselforsgarden.jpgHasselfors frilandsjord 0727
Trädgårdsjord E med högre mullhalt.

Mineralgödslad och naturgödslad.
Användningsområde: För anläggning av ytor till odling av grönsaker och potatis.