Övriga naturmaterial

Täckbark 10-40 mm

hasselforsgarden.jpg

Användningsområde: Täckbark är helt naturligt, inga tillsatser. Den används som täckning av rabatter, rosor och andra planteringsytor. Täckbarken ger ett skydd mot ogräs och förhindrar ogräsfrön som sprids med vinden att gro på den grova ytan. Den minskar även avdunstning då regnvattet rinner igenom till marken, men den förhindrar vinden och solen att torka upp markytan. Bevattningsbehovet blir mindre och fuktigheten i jorden jämnare. Används som skydd mot köld på vintern, dekoration och mot ogräs. Läggs med fördel ca 10 cm tjockt. 

Barkmylla

hasselforsgarden.jpg

Användningsområde: Barkmylla luckrar besvärliga jordar genom att tillföra barkbitar och mullämnen. Den är extra bra till tunga lerjordar. Barkmylla förbättrar jorden både på kort och lång sikt och stimulerar mikrolivet. Bred ut minst ett 2 cm tjockt lager över jordytan och vänd ner med grep eller spade. Vid plantering blandas den uppgrävda jorden med barkmyllan och sedan fylls jorden tillbaka runt plantans rötter. Kan även läggas ut som marktäckning 2-5 cm ovanpå markytan för att behålla fukten i jorden och tillföra näring till rötterna. pH-värde 5,5-6,5 Råvaror: Ljus torv, bark, kalk, naturgödsel, mineralgödsel.