Naturgrus

Ärtsingel 8-16

Naturgrus
Storlek:  8-16 mm naturligt rundade stenar. Stenarna är rundade av naturen och är naturliga både i form och utseende. Sorterade och sållade där merparten av stenarna ligger mellan 8-16 mm.
Användningsområde: Ytmaterial för gångar och ev även infarter

Finsingel 16-32

Naturgrus
Storlek: 16-32 mm 
naturligt rundade stenar. Stenarna är rundade av naturen och är naturliga både i form och utseende. Sorterade och sållade där merparten av stenarna ligger mellan 16-32 mm.
Användningsområde: Dekoration m.m

Tvättat singel 4-8

Naturgrus
Storlek: 4-8 mm 
naturligt rundade stenar. Stenarna är rundade av naturen och är naturliga både i form och utseende. Sorterade och sållade där merparten av stenarna ligger mellan 4-8 mm. 
Användningsområde: 
 Ytmaterial för gångar