Natursten

Kullersten 100-300

Natursten
Storlek: 100-300 mm
Användningsområde: Dekoration för rabatter, slänter m.m.
100-300 mm naturligt rundade stenar. Stenarna är rundade av naturen och är naturliga både i form och utseende. Sorterade och sållade där merparten av stenarna ligger mellan 100-300 mm.

Natursten 50 cm Ø

Natursten
Storlek: 500 mm Ø

 

Natursten 100 cm Ø

Natursten
Storlek: 1000 mm Ø Natursten