Paddex

Paddex/ Hyttgrus 0-8

Paddex är nu slut och prooduceras inte mer, det ersätts av Hyttgrus 0-8 som används likadant förutom att det rekommenderas inte att bygga upp ridbanan av. 

Paddex är ett material som består av gråberg och kalk. Det är ett poröst material som binder fukt bra, och som effektivt stabilliserar lera och lerjordar. 

Användningsområde: Ridbanor och leriga hagar, rasthagar, grusplaner. Men även i ridhus.

En ridbana/ hage  med Paddex är både trevligare och säkrare både för dig och dina djur.