Samkross

Samkross 0-16

Krossat berg
Storlek: 0-16 mm
Användningsområde: Ytskikt vägar, underlag för parkeringsytor, bärlager för marksten, murar etc m m

Materialet är packningsbart
 

Samkross 0-32

Krossat berg
Storlek: 0-32 mm
Användningsområde: Bärlager för vägar och parkeringsytor

Materialet är packningsbart

Samkross 0-63

Krossat berg
Storlek: 0-63 mm
Användningsområde: Bärlager vid nybyggnation av vägar eller större ytor

Materialet är packningsbart
Endast för leverans, ej avhämtning

 

Samkross 0-150

Krossat berg
Storlek: 0-150 mm
Användningsområde: Bärlager vid nybyggnation av vägar eller större ytor

Materialet är packningsbart
Endast för leverans, ej avhämtning