Sand

Bad och Mursand 0-4

Naturgrus
Storlek: 0-4 mm
Användningsområde: Murning, badplatser m.m.

Lek och Putssand 0-2

Naturgrus
Storlek: 0-2 mm
Användningsområde: Sandlådor, putsning, murarbeten
m.m.

Sanden är bakbar

Gjutgrus 0-8

Naturgrus
Storlek: 0-8 mm
Användningsområde: För blandning av betong

 

Filtersand

Naturgrus
Storlek: 0,1-1,4 mm
Användningsområde: Infiltrationsanläggningar. beställningsvara om minst 14 ton