Entreprenad

gravmaskin.jpg

En stor del av Mark & Väg är den del där vi utför både större och mindre entreprenörsarbeten.                                                                               
 "Från orörd mark till färdig park".  Allt från diverse schaktningsarbeten till att installera vatten och avlopp.            
Vi bygger även vägar och gräver för grunder, sätter upp murar och lägger marksten m.m.
 
stenmur.jpg
Önskas offert, vänligen kontakta Mark & Väg Ingarö AB gärna via mail: order@markochvag.se,
med dina kontaktuppgifter, lite vad uppdraget avser och gärna en bild.