Hämtning av storsäck

Image: 

Vi kan även erbjuda tjänsten hämtning av storsäck.

Har ni någon form av trädgårdsavfall ni vill bli av med
finns möjligheten att fylla en av Mark & Vägs storsäckar med detta.
Vi kommer sen och hämtar upp storsäcken ni fyllt och tar hand
om innehållet. (inget miljöfarligt) Ris (ris,grenar, löv) Schaktmassor (sten, grus, sand, jord)

Har ni tidigare fått leverans av storsäckar från oss fyller ni
bara dessa säckar. Om inte så går det bra att komma
till oss och handla tomma säckar, nya eller begagnade.
Bor ni i närområde har vi även möjlighet att köra ut
nya tomsäckar till er för en mindre summa. 

Redovisar kunden felaktiga eller vilseledande uppgifter
om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.

För mer information och priser,
vänligen kontakta Mark & Väg
Tel: 08 570 281 00