Kogödsel

Image: 

Kogödsel finns endast i 40 literssäckar förnärvarande, finns kombipris om 3st säckar

 

 

Doftar inte mer än vanlig jord och ser även ut som jord. Denna härliga produkt för hela trädgården, dvs den kan användas till alla växter i trädgården. 

Kogödseln innehåller alla näringsämnen växterna behöver men den är speciellt rik på kalium som gynnar blom-, frukt- och rotbildning. En tillsats av hönsgödsel förstärker näringsinnehållet och balanserar innehållet av bl a kväve. Kogödsel kan användas till alla växter i trädgården, den blandas ner i jorden som jordförbättring eller läggs på ytan som en mulch.

Kogödseln  ingen risk att växterna bränns av för kraftig gödsling.  Kogödseln långtidsverkande, en del av näringen finns tillgänglig för växtrötterna direkt medan resten frigörs på längre sikt.

Kogödsel används som grundgödsel i trädgårdsland, rabatter och vid plantering, det bästa är att tillföra kogödsel återkommande varje år.  I äldre planteringar och rabatter myllas gödseln grunt ner i jorden med en kratta.

Då kommer näringen växterna bäst till godo. Det går mycket bra att kombinera och komplettera Kogödseln med andra gödselmedel t ex kväverika gödselmedel. Växterna tar inte skada av att överdosera kogödseln men för miljöns skull så gödsla när växterna är igång och kan ta åt sig näringen. Den bästa tiden att gödsla med kogödsel är på våren.