Krossprodukter

Image: 

Krossprodukter består av krossat berg. Oftast grå skala, och kantiga stenar i olika storlekar. Av det gör man då tex makadam, samkross, stenmjöl och även skärv. Samt själva grundprodukten råberg.

  • Stenmjöl är det finast materialet man får fram och vi för det i storlekarna 0-4 och 0-8. Detta är ett packningsbart material och lämpar sig till tex.som toppskickt på gångar eller väldigt branta backar, och som sättsand och rörgravsgrus.
  • Makadam För vi i storleken från 4-8, 8-16 samt 16-32 och det är då kantiga gråa stenar där merparten av stenarna ligger mellan dessa mått. Dräneringsgrus utan mjöl. Ej packningsbart.
  • Samkross  för vi storlekarna 0-16, 0-32. Vi kan även leverera 0-63, 0-150. Här har man blandat stenar och stenmjöl så det blir ett packningsbart material då man vill hårdgöra ytor och som bärlager  tex som vägar, infarter och under plattsättning.
  • Skärv  är rena bitar av kross i olika storlekar   kan tex användas som dekoration av slänter, i gabioner mm  beställningsvara om min 14 ton Ring för offert och storlek
  • Kallstensmursten ca 20-50 cm lämpliga att bygga kallstensmur av. efter tillgång
  • Berg används till grovfylla med. Tex grunder och stora svackor