Naturprodukter

Naturprodukter är tex sand, natursten, täckbark och barkmull

Naturprodukter är som namnet anger naturliga produkter som är naturliga och bara sorterade i olika storlekar. Allt går igenom såll och ibland kan det hända att en och annan sten åker igenom på tex längden och naturliga material är som sagt naturliga och även naturligt olika.

Sand är den minsta fraktionen och där finns flera storlekar vi lagerför 3 olika storlekar:

Lek och putssand som är 0-2 mm - denna sand är bakbar till sandlådor, fin putsning och kan även användas på sandstränder men grumlar vattnet lite.

Bad och mursand som är 0-4 mm - denna sand är till sandstränder, och för att mura med. 

Gjutgrus eller Betonggrus - som det även kallas 0-8 mm är som namnet anger till för att gjuta och göra betong av. Härligt även till hönsgården. 

Sen blir det singel 

Tvättat singel 4-8mm  - blandade färger röd skala naturligt rundade stenar. Till grusgångar infarter mm Sommarprodukt finns bara i lager i säsong

Ärtsingel 8-16mm- Klassikern blandade färger röda inslag naturligt rundade stenar. Tvättat.Till grusgångar, infarter mm

Finsingel 16-32 mm - blandade färger med röda inslag - naturligt rundade stenar. Sandigt vid inköp men får snabbt sin fina färg. Snyggt till tex ytor runt pallkragar, 

Grovsingel 32-63 mm -  blandade färger med röda inslag - naturligt rundade stenar. Otvättat.Snyggt tex i slänter, runt husgrunden mm Beställningsvara min 14 ton 

Kullersten 60-100mm - blandade färger med röda inslag - naturligt rundade stenar. Snyggt runt tex till slänter, runt husgrunder mm efter tillgång

Kullersten 90-200 mm - blandade färger med röda inslag- naturligt rundade stenar. Snyggt tex till slänter, rabattkanter efter tillgång

Täckbark 10-40 mm - naturlig bark för dekoration, fukthållning i tex rabatter, slänter ogräsbekäpning  mm

Barkmull 0-10 mm - gödslad och kalkad. Används som jordförbättring, perfekt för ler- och sandjordar. Vilket gör jorden mer fukthållande, lucker och lätt att arbeta med. Efter tillgång kan vara beställningsvara.

Naturstenar i många olika storlekar

Vi har en jättebra visning där man kan känna och klämma, provgå i materialet och välja stensort.